VELOX 2949k M

MWIR hochauflösend

 • 1920 x 1536 Pixel
 • 3,6 - 4,9 µm
 • 100 Hz
 • InSb                                                                                          mehr ...

VELOX 1310k SM

MWIR hochauflösend

 • 1280 x 1024 Pixel
 • 1,5 - 5,5 µm
 • 100 Hz
 • InSb                                                                                          mehr ...

VELOX 1310k SM/M

MWIR hochauflösend

 • 1280 x 1024 Pixel
 • 1,5/3 - 5/5,5 µm
 • 100 Hz
 • InSb oder CMT                                                                                  mehr ...

VELOX 1310k L

LWIR hochauflösend

 • 1280 x 1024 Pixel
 • 7,7 - 9,4 µm
 • 50 Hz
 • CMT                                                                                                 mehr ...                                       

VELOX 327k N

NIR high speed

 • 640 x 512 Pixel
 • 0,4 - 1,7 µm
 • 355 Hz
 • InGaAs                                                                                          mehr ...

VELOX 327k SM

MWIR high speed

 • 640 x 512 Pixel
 • 1,5 - 5,5 µm
 • 355 Hz
 • InSb                                                                                                mehr ...

VELOX 327k SM/M

MWIR standard

 • 640 x 512 Pixel
 • 1,5/3,7 - 5/5,5 µm
 • 100 - 120 Hz
 • InSb oder CMT                                                                                  mehr ...

VELOX 327k L

LWIR high speed

 • 640 x 512 Pixel
 • 7,6 - 9,5 µm
 • 355 Hz
 • T2SL                                                                                               mehr ...

VELOX 327k L/veL

LWIR / extended

 • 640 x 512 Pixel
 • 7,7 - 9,4/≥11,0 µm
 • 120 - 234 Hz
 • CMT                                                                                                mehr ...

VELOX 147k M

MWIR ultra speed

 • 384 x 384 Pixel
 • 3 - 5 µm
 • 1000 Hz
 • CMT                                                                                                 mehr ...

VELOX 147k ML

MW-LW ultra speed

 • 384 x 384 Pixel
 • 2,5 - 10 µm
 • 1000 Hz
 • CMT                                                                                                 mehr ...

VELOX 110k S

SWIR high speed

 • 384 x 288 Pixel
 • 0,9 - 2,5 µm
 • 450 Hz
 • CMT                                                                                               mehr ...

VELOX 110k veL

LWIR extended

 • 384 x 288 Pixel
 • 7,7 - 11,5 µm
 • 168 Hz
 • CMT                                                                                               mehr ...

VELOX 81k SM/M

MWIR mid-format

 • 320 x 256 Pixel
 • 1,5/3,0 - 5/5,5 µm
 • 384 - 487 Hz
 • InSb oder CMT                                                                               mehr ...

VELOX 81k L/veL

LWIR / extended

 • 320 x 256 Pixel
 • 7,7 - 9,4/11,5 µm
 • 487 Hz
 • CMT                                                                                               mehr ...

IRCAM GmbH
Nürnberger Str. 71
D-91052 Erlangen

Fon: +49 - 9131 - 970098-0
Fax: +49 - 9131 - 970098-99
E-Mail: info@ircam.de